Tag: 25. April 2016

SDCC 2011 First Edition Optimus Prime

Den SDCC 2011 eischt Edition Optimus Prime aus der Serie Transformers Prime. Et handelt sech hei um eng Deluxe Versioun vum Optimus Prime. Hien kënnt samt engem Autobot Magnéit, enger coolen Box an den Optimus Prime ass an enger Matrix of Leadership Verpackung verpackt.