Tag: 28. April 2016

Transformers Universe Kopfhörer Decepticon Versioun

Metalware Decepticon Style Kopfhörer ass wéi bei den Autobot Style Kopfhörer Soundlësch einfach nëmmen Mega. An fir een Fan vun coolem Transformers Merchandise Gimmick sin dëss héiten einfach nëmmen een Muss. Well wéi bei der Autobot Versioun ass den Decepticon Emblem op den Kopfhörer nik…