Tag: 3. Mai 2016

Q Transformers Anime Optimus Prime VS AOE Optimus Prime, Anime Bumblebee VS AOE Bumblebee & Anime Lockdown VS AOE Lockdown

Remerciment Video: Een groussen merci un Mendaly, Lulu & Alain Wildgen Wuppes

Generations Junkheap

Den Generations Junkheap an ass een Repaint vum Reveal the Shield Wreck-Gar. Wann een et richteg hëllt ass hien och schon deen féierten Repaint well TakaraTomy huet den nodeems den RTS Wreck-Gar erauskoum en ebensou an hier Toyserie United den Wreck-Gar erangeholl an ebensou…