Tag: 21. Mai 2016

G1 Reflector

Den G1 Reflector woar eigentlech an der Transformers Gamme just als Mailaway Versioun ze kréien konnt, wou een hien nach kann kréien ass als Diaclone Versioun Versioun. An deen ass nach nik wirklech bëlleg…