Generations Fall of Cybertron Kickback

Den Generations Fall of Cybertron Kickback muss ech soen gesäit besser an der Roboter Form aus als an Insektenform, mee daat ass just meng Meenung.
Am groussen an ganzen eng nett Figur mee kann se elo nik wirklech engem Empfehlen well se extrem Kleesper ass an beiden Formen…

Kommentar verfassen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: