Tag: 31. Mai 2016

Masterpiece Alert

Den TakaraTomy Masterpiece Alert ass een Repaint an liecht een Remold vum Masterpiece Lambor. Vor allem gesäit een den Ënnerscheed un sengen Schëleren.