Tag: 8. Juni 2016

Generations Blitzwing

An sech schon eng cool Figur vor allem am Roboter Modus mee an den zwee Alt Modusen vor allem als Flieger ass en just eng Katastrophe. Ech kruet souguer seng Spëtzt vum Flieger nik gudd ageriechtet, daat wéi een et gesäit op der Photo…