Tag: 11. Juni 2016

TakaraTomy Generations Fall Of Cybertron Blaster

Den TakaraTomy Generations FOC Blaster ass eng Voyager Figur an ass och een Repaint vum Fall of Cybertron Soundwave, mee sein Broschtkuerf seng Räder an Gesicht sin Remolded gin. Hien kënnt och mat enger Data Disc an zwar mam Steeljaw. An sech schon eng cool…