Tag: 16. Juni 2016

TakaraTomy Generations Fall of Cybertron Grimlock

Den TakaraTomy Generations Fall of Cybertron Grimlock ass an sech eng cool mee leider eng extrem kleesper Figur…TakaraTomy Versioun huet géigeniwer der Hasbro Versioun méi Detailer déi mat Foarw erausstechen.