Tag: 22. Juni 2016

Combiner Wars Deluxe Groove

Den Combiner Wars Deluxe Groove ass een beweis dass sech waarden heiansto lount verdéischt koum den Deluxe Groove just an Exclusive fir den Japanëschen Maart eraus an der Serie Unite Warriors an woar just am Giftset vum Unite Warriors Protectorbots Defensor ze kréien. Stattdessen…

Generations Metroplex

Den Generations Titan Class Metroplex ass am moment déi greissten Figur déi et am Transformers Universum gët. Sie ass 62,5 cm héisch. Den Scamper kënnt ebenfalls dobäi. Figur ass am groussen an ganzen eng gäil Figur trotz dass se trotz griesst nik extrem komplex…