Generations Metroplex

Den Generations Titan Class Metroplex ass am moment déi greissten Figur déi et am Transformers Universum gët. Sie ass 62,5 cm héisch. Den Scamper kënnt ebenfalls dobäi.
Figur ass am groussen an ganzen eng gäil Figur trotz dass se trotz griesst nik extrem komplex ass an der Transformatioun ass.

Kommentar verfassen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: