TakaraTomy Masterpiece Bluestreak

Den TakaraTomy Masterpiece Bluestreak ass een Repaint mat ë puer modifizéiert Remolds, wéi den Kapp ass aaneschters an Hëfften sin aaneschters wéi déi vum TakaraTomy Masterpiece Prowl.
An ass an mengen Aan ebenfalls eng cool Figur.

Kommentar verfassen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: