TakaraTomy Masterpiece Bluestreak

Den TakaraTomy Masterpiece Bluestreak ass een Repaint mat ë puer modifizéiert Remolds, wéi den Kapp ass aaneschters an Hëfften sin aaneschters wéi déi vum TakaraTomy Masterpiece Prowl.
An ass an mengen Aan ebenfalls eng cool Figur.

Kommentar verfassen

%d Bloggern gefällt das: