Tag: 27. Juni 2016

IDW Generations Thundercracker

Den Hasbro Generations IDW Thundercracker ass een simplen awer gäilen Repaint vum Generations Fall of Cybertron Starscream.