Generations Combiner Wars Aerialbots

Generations Combiner Wars Aerialbots sin eng Uesammlung vun 5 Autobots dovunner koum als éischtens den Alpha Bravo an Partie deen zwar fein ausgesäit mee total iwerflësseg ass well eigentlech den Slingshot oder wéi ën an der Combiner Wars Serie Quickslinger genannt gët, seng Plaatz geholl huet…dono koum den Quickslinger exclusive oder ët haat emol geschengt nëmmen an der TakaraTomy Unite Warriors Serie déi näicht aanëschters ass wéi Combiner Wars Serie just halt mat engem aanerem Numm speziell fir Japan; mee kommen mier zreck zum eigentlëschen Thema, den Quickslinger war déi Zäit nëmmen een Unite Warriors Box Set Exclusive, bis Hasbro sech bereet erklärt huet och dëss Figur op den Amerikanëschen an Europäischen Marché ze brengen. Waat eng richteg gäil Saach woar gudd sie gesäit nik 100% G1 Foarwgerecht aus mee ech fannen den Superion also Combiner Wars Versioun iergendswéi méi cool wéi Unite Warriors ok UW Versioun gesäit dem G1 Superion Foarwlësch méi ähnlesch aus, mee CW Versioun kënnt an den IDW Comics an den Hasbro Foarwvariatioun méi op an iergendswéi mëscht hien mat sengen schwarzen Hänn an Feiss hëllt hien eng méi agressiv Austrahlung eraus. Mee bon daat ass meng Meenung dozou.
An sech fannen ech egal ob CW oder UW Superion ëmmer nach deen besten Combiner vun allen déi am moment eraus ass also ech schwätzen héi wéinst dem Mold an der Statur well déi aaner sech ëmmer stets ë bëschen weinst dem Gewiegt no fir verlaageren oder aaner kleng Problemer hun, daat huet den Superion Mold guer nik.

 

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

%d Bloggern gefällt das: