Tag: 20. Oktober 2016

Legends Weirdwolf

Den TakaraTomy Legends ass ebenfalls een Kandidat wou zwar Hasbro seng Versioun nik schlecht ausgesäit well se eben méi néi Erfonnt ass mee sie hun him nik dem Weirdwolf sein Kappmold gin an daat ass dach schon ë bëschen verwirrend… Ech muss soen den…