Tag: 18. April 2017

Robots in Disguise Combiner Force féiert seng Première den 29ten Abrëll an den USA

Transformers Robots In Disguise Combiner Force also Staffel 3 startet den 29ten Abrëll an den USA déi aaner Staffelen also Staffel 1, 2 an 2 1/2 kënnt dir op Netflix ënner aanerem kucken. Een groussen Merci geet dëss News un www.hasbro.com déi mir dëss…

TakaraTomy Legends Kup

Déi néi Biller vum Transformers Legends Kup sin do an een groussen Merci un www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi