Tag: 7. Juli 2017

Transformers The Last Knight Tiny Turbo Changers Sqweeks, Barricade an den Cogman

Héi sin dräi kurz Video Reviews vum Transformers The Last Knight Tiny Turbo Changers Sqweeks, Barricade an dem Cogman. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

San Diego Comic Con 2017 Exclusive Masterpiece Optimus Prime

Toys R Us huet elo hiert San Diego Comic Con 2017 Exclusive präis gin. Ët handelt sech héi um den Hasbro Masterpiece Optimus Prime. With SDCC around the corner, Toys“R”Us has got fans covered by officially unveiling our roster of exclusive playthings for this year’s show today…