Arcee am Titans Return Universum bestätëgt

Elo ass ët endlech esou wäit eng Headmaster Arcee gouf op der SDCC 2017 bestätëgt duerch dësst Bild. Ët gesäit esou aus dass ët een Retool vum Titans Return Blurr Mold ass.

Diskussioun héi

Kommentar verfassen

%d Bloggern gefällt das: