Tag: 27. Dezember 2017

Takara Tomy Transformers Legends Targetmaster Triggerhappy

Hei ass den Takara Tomy Legends Targetmaster Triggerhappy, vill Spass beim kucken.

Takara Tomy Transformers Legends Targetmaster Triggerhappy

Den Takara Tomy Transformers Legends Targetmaster Triggerhappy kënnt géigeniwer dem Hasbro Triggerhappy nik mat zwou Waffen sondern mat engem Targetmaster dobäi an halt séin Titanmaster ass wesentlëch méi Detailléiert well ën géigeniwer dem Hasbro Titanmaster ë bëschen bemolt ass op den Schëlleren an Gesicht…