Mike Owens‘ „Team Autobots“ fiert am Gold Rush Rally 2018 mat

Op dem Gold Rush Rally 2018 fiert den Mike Owens an engem McLaren IDW Comics Transformers Design gezeeschend vum Alex Milne.

Quelle: Seibertron.com

Kommentar verfassen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: