Tag: 27. September 2018

Neien Takara Tomy Transformers Legends Manga fir den LG-EX Blue Big Convoy

Op der Offizieller Takara Tomy Transformers Legends Säit sin zwou Säiten vum Manga vum LG-EX Blue Big Convoy online gestallt ginn.

Neit Bild vum Armour mode Cog mam Sideswipe vun Transformers War for Cybertron: Siege

Op der TF_pr Twitter Konto ass eng neit Bild vun der Takara Tomy Transformers War for Cybertron: Siege Sideswipe an dem Cog online gestallt ginn. Et gesäit een déi zwou Figuren am kombinéierter Form.

Englësch Review vum Cyberverse Warrior Megatron

Hei ass eng Video Review zu dem Transformers Cyberverse Warrior Megatron. Quelle: Charles A Emanuele