Tag: 5. November 2018

Transformers War for Cybertron Siege Leader Ultra Magnus & Shockwave

Hei hun mir nei Biller vun den Transformers War for Cybertron Siege Figuren Leader Ultra Magnus & Shockwave. Quelle: In Demand Toys

Englësch Review vum Studio Series Voyager 21 ROTF Starscream

Hei ass eng Video Review vum Transformers Studio Series Voyager 21 Revenge of the Fallen Starscream. Quelle: chefatron