Tag: 9. Februar 2019

Takara Tomy Masterpiece MP-45 Bumblebee 2.0

Hei sinn Biller vun der Wonderfest 2019, wou een den kommenden Takara Tomy Masterpiece MP-45 Bumblebee 2.0 gesäit. Quelle: Takara Tomy