Takara Tomy Transformers The Last Knight Golden Shield Exclusive

Op der Offizieller Takara Tomy website gouf uegekënnëgt dass ët een néit Vergoldet mat Bloem Finish Optimus Prime Schëld erauskënnt daat an verschidden Geschäften als Exclusive verkaaft gët dozou och nach wert just eng Linitéiert Steckzuel erauskommen. Den Verkaafstart ass den 15 Juli 2017.

Diskussioun héi

Galerie

Transformers The Last Knight Hot Rod – Jada Die-Cast Walmart Exclusive

Diese Galerie enthält 3 Fotos.

Héi sin Biller zu dem Jada Die-Cast Transformers The Last Knight Hot Rod deen een Walmart Exclusive gët. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

Transformers The Last Knight Premiere Event an China

Hé hun mir een Video wou een den Transformers The Last Knight Premiere Event an China kucken kann. An ab 6:35 Minuten kann een den Exclusiven Trailer fir China gesin.
Leider kann een ën nik abetten mee héi den Link zu dem Video.

Transformers The Last Knight Premiere Event In China
Minute 6,35

Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Diskussioun héi

Galerie

Transformers The last Knight Exclusive „Reveal“ Voyager Optimus

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Héi sin Biller zu dem Transformers The last Knight Exklusiv „Reveal“ Voyager Optimus. Ët handelt sech héibäi um den Dark Of The Moon Optimus Prime Mold. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

Galerie

Transformers The Last Knight Mission To Cybertron Deluxe Skullitron an Megatron

Diese Galerie enthält 4 Fotos.

Héi sin Biller an Details zu den zwee Transformers The Last Knight Mission To Cybertron Deluxe Figuren Skullitron an dem Megatron. Déi zwou Figuren sind alleguerten Toys’R’Us Exclusive. The Mission to Cybertron is on with this Premier Edition Deluxe Skullitron figure. … Weiterlesen

Galerie

Transformers The Last Knight – Allspark Tech, Store Exklusive fir Australien & méi

Diese Galerie enthält 16 Fotos.

Héi sin néi Biller an Details zu den Transformers The Last Knight – Allspark Tech Figuren, zu den kommenden Store Exklusiven fir Australien an zu den Figuren Dragonstorm, Dragonicus an dem Stormreign. Allspark Tech Figuren: Hound Bumblebee Drift Barricade Store Exklusive … Weiterlesen

Transformers The Last Knight – Mission To Cybertron Infernocus

Héi ass een Bild vum Mission To Cybertron Infernocus aus der Transformers The Last Knight Reih an héi sin och nach ë puer méi genau Infomatiounen dozou.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT MISSION TO CYBERTRON INFERNOCUS 5-BOT COMBINER Figure

(Ages 8 and up/Approx. Retail Price: $34.99/Available: Summer 2017)

In TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT, new evil rises in a battle where the fate of Earth hangs in the balance. In the dark depths of the universe, five revolting INFERNOCON demons seethe with fiery strength to protect the mysterious sorceress, QUINTESSA. When threats approach, they combine to form a cindering force of infernal fury—the menacing INFERNOCUS. The MISSION TO CYBERTRON is on with the 5-BOT COMBINER INFERNOCUS Figure, featuring a translucent QUINTESSA figure. The pack features five INFERNOCON figures including SKULK, RUPTURE, INFERNOCON THRASH, GORGE and GLUG. Combine them to form an INFERNOCUS figure, inspired by the character from TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT. MISSION TO CYBERTRON figures feature CYBERTRONIAN glyphs and mission cards that can be deciphered with an online decoder at Transformers.com/MissionToCybertron. The five INFERNOCON figures convert in 4 to 14 steps and also comes with two exciting weapon accessories. Available exclusively at Toys”R”Us.

Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Diskussioun héi