Schlagwort: Generations

Video Review vum Transformers Studio Series #36 The Last Knight Drift an den Mini-Dinobots

Hei ass een Video Review vum Transformers Studio Series #36 The Last Knight Drift an den Mini-Dinobots. Quelle: TonTon Review

Ënnerscheedsbiller zwëschen dem Studio Series Leader Megatron an dem Voyager Megatron

Op der Facebook Gruppsäit Cybertron Philippines sinn elo Ënnerscheedsbiller vum Transformers Studio Series Leader Megatron an dem Voyager Megatron online gepostet ginn.

Transformers Studio Series 39 Deluxe Autobot Cogman

Hei hun mir Biller an eng Video Review zu dem Studio Series 39 Deluxe Autobot Cogman. Quelle: snakas.blog & TonTon Review

Transformers War for Cybertron Siege Leader Optimus Prime

Hockt ass eng neit Bild zu dem Transformers War for Cybertron Siege Leader Class Optimus Prime an sengem Alt-Mode am Netz veröffentlecht ginn. Quelle: TransFans

Transformers War for Cybertron Siege Deluxe Ironhide

Hei sinn nei Biller an een Video Review vum Transformers War for Cybertron Siege Deluxe Ironhide. Quelle: snakas.blog & TonTon Review

Transformers War for Cybertron Siege Greenlight mam Dazlestrike

Hei sinn nei Biller an een Video Review zum War for Cybertron Siege Greenlight mam Dazlestrike, Greenlight ass eng Autobot Kriegerin vun der G1 Cartoon Episode “The Search For Alpha Trion”. Sie ass een Retool vum Power of the Primes Moonracer an den Dazlestrike…

Transformers War for Cybertron Siege Leader Optimus Prime

Hei ass daat éischt Bild vum War for Cybertron Siege Leader Optimus Prime. Quelle: BertTheStrmtrpr

Transformers War for Cybertron Siege Micromasters Well 1 Swindler & Roadhandler, Stormcloud & Visper an Topshot & Flak

An dësem klengen Video Review schwätzen ech iwert déi éischt Transformers War for Cybertron Siege Micromasters Well déi beinhaltet den Swindler mat dem Roadhandler, den Stormcloud mat dem Visper an den Topshot mat dem Flak.

Transformers War for Cybertron Siege Micromasters Well 1 Swindler & Roadhandler, Stormcloud & Visper an Topshot & Flak

An dësem klengen Review schwätzen ech iwert déi éischt Transformers War for Cybertron Siege Micromasters Well déi beinhaltet den Swindler mat dem Roadhandler, den Stormcloud mat dem Visper an den Topshot mat dem Flak. Nik nëmmen sinn dëss moderniséierungen zu bestoenden G1 Micromasters Charakteren,…

Nei Video Reviews vun Transformers War for Cybertron: Siege Well 2 Micromasters an Cassetten

Hei sin zwee Video Reviews zu den Transformers War for Cybertrone Siege Well 2 Micromasters an Cassetten Quelle: chefatron