Schlagwort: Hasbro

Takara Tomy Studio Series Devastator

Hei hun mir nei Informatiounen zu den kommenden Figuren vum Takara Tomy Studio Series Devastator. Mixmaster Voyager Scrapper Voyager Overload Leader Scavenger Leader Quelle: NOTRAB

Ectotron Ghostbusters Crossover Figur

Hei ass d’offiziell Verpackungsbild vum Ectotron Ghostbusters, der Crossover Figur. Quelle: InDemand Toys

Transformers War for Cybertron Siege Leader Optimus Prime, Battlemasters Caliburst & Smashdown

Hei sinn Verpackungsbiller vun den War for Cybertron Siege Figuren Leader Optimus Prime, Battlemasters Caliburst an den Smashdown. Quelle: InDemand Toys

Transformers War for Cybertron Voyager Combat Megatron Video Review

Hei ass een Video Review vum Peaugh zu dem Transformers War for Cybertron Voyager Combat Megatron.

Transformers War for Cybertron Siege Figuren

Hei sinn d’offiziell Biller an Detailer zu den kommenden Transformers Generations War for Cybertron Siege Figuren. Transformers: Generations War for Cybertron: Siege Titan WFC-S29 Omega SupremeTransformers: Generations War for Cybertron: Siege Commander WFC-S28 JetfireTransformers: Generations War for Cybertron: Siege Leader WFC-S40 Galaxy Upgrade Optimus…

Transformers Studio Series Figuren – Offiziell Biller an Detailer

Hei sinn d’offiziell Biller an Detailer zu den kommenden Transformers Studio Series Figuren. Transformers: Studio Series 45 Deluxe Class Transformers: Age of Extinction Autobot Drift (Ages 8 and Up/ Approx. Retail Price: $19.99/ Available: Aug 1, 2019)This Studio Series 45 Deluxe Class TRANSFORMERS: Age of…

Transformers BotBots – Offiziell Biller an Detailer

Hei sinn d’offiziell Biller an Detailer zu den kommenden Transformers BotBots Blind Packs, 5er Packs, 8 Packs an 16er Packs. Transformers BotBots Series 2 and 3 Collectible Blind Box Mystery Figure (Ages 5 and Up/ Approx. Retail Price: $2.99/ Series 2 Available: 04/01/2019 – Series…

Transformers Cyberverse Toys an Detailer

Hei sinn d’offiziell Biller an Detailer zu den Transformers Cyberverse Figuren. Transformers Toys Cyberverse Tiny Turbo Changers Series 1 Blind Bag Action FiguresTransformers Toys Cyberverse Action Attackers Scout Class Optimus PrimeTransformers Toys Cyberverse Action Attackers Scout Class ScrapletTransformers Toys Cyberverse Action Attackers Warrior Class…

War for Cybertron Siege Starscream an den Soundwave

Hei sinn nei Biller zu den Transformers War for Cybertron Siege Figuren Starscream an dem Soundwave. Quelle: Yu’s Hobby Land

Transformers Botbots Serie 2 Blind Packs

Hei sinn nei Biller zu der Transformers Botbots Serie 2. Et handelt sech heibäi ëm Blind Packs an et huet een och Codes vun den jewelleg Figuren esou wees een wei eng Figuren an den Packs sinn. 1—Sippyberry (pink slushy drink)2—Captain Swoon (pink lotion…