Schlagwort: Lëtzebuereg

Takara Tomy Transformers Masterpiece Sunstreaker

Den Takara Tomy Transformers Masterpiece Sunstreaker ass zwar kleesper mee och extrem Posable, ët kann een him extrem vill an Dynamësch Posen gin waat als eng Transforméierbar Figur nik ëmmer esou einfach ass. Dozou kënnt hien awer och mat ë puer Gadgeten déi an…

Transformers Titans Return Twin Twist

Hei ass den Hasbro Transformers Titans Return Twin Twist, vill Spass beim kucken.

Transformers Titans Return Twin Twist

Den Hasbro Transformers Titans Return Twin Twist ass een Retool vum Hasbro Transformers Titans Return Topspin. Trotz dass Hasbro Versioun nik esou Detailéeier räich ausgesäit wéi Takara Tomy Transformers Legends Versioun an och nik mat engem Targetmaster kënnt, fannen ech dëskéier Hasbro Versioun besser…

Takara Tomy Transformers Legends Bumblebee & Exo-Suit Spike

Hei ass den Takara Tomy Transformers Legends Bumblebee mam Exo-Suit Spike.

Takara Tomy Transformers Legends Bumblebee & Exo-Suit Spike

Den Takara Tomy Transformers Legends Bumblebee kënnt mam Titanmaster oder besser gesoet mam Exo-Suit Spike an ass an sech keen esou Random Titanmaster an iergendengem Legends Paack, nee héi gouf gezielt den Spike eran gemaach deen eng laang an grouss Hannergrond Geschicht mam Bumblebee…

Takara Tomy Transformers Legends Brawn

Den Takara Tomy Transformers Legends Brawn kënnt ebenfalls wéi ëmmer mat engem Titanmaster an dësskéier mam Repugnus. Géigeniwer dem Hasbro Transformers Titans Return Brawn kënnt Legends Figur am Foarwschema dem G1 Cartoon Charakter méi no. Och sin zum Beispill Felgen bemolt, kleng Detailer mee…

Takara Tomy Transformers Legends Brawn

Hei ass den Takara Tomy Transformers Legends Brawn mam Titanmaster Repugnus.

Takara Tomy Transformers Legends Kickback

Den Takara Tomy Transformers Legends Kickback ass géigeniwer der Hasbro Transformers Titans Return Kickback G1 Cartoon Akkurat wou géint Hasbro Versioun méi dem G1 Spillsach no kënnt. Den Takara Tomy Kickback kënnt och mat engem Titanmaster dobäi an ët ass den Doubledealer leider ass…

Takara Tomy Transformers Legends Sharkticon

Den Takara Tomy Transformers Legends Sharkticon ass géigeniwer der Hasbro Transformers Titans Return Variant dem Transformers The Movie akkurat bemolt. Hasbro ass méi un G1 Spillsaach uegeluergt gin. Mee den Sharkticon kënnt nik alleng sondern kënnt wéi ëmmer mat engem klengen Titan Master an…

Takara Tomy Transformers Legends Targetmaster Triggerhappy

Hei ass den Takara Tomy Legends Targetmaster Triggerhappy, vill Spass beim kucken.