Transformers Robots In Disguise – Déi läschten Episoden

Héi ass Oplëschtung vun den läschten Episoden vun Transformers Robots In Disguise.

S3E23 – Sick as a Bot
S3E24 – Five Fugitives: The Autobots’ pursuit of Steeljaw hits an unexpected roadblock when Strongarm’s old mentor Detective Dropforge arrives from Cybertron with orders to arrest the Bee Team.
S3E25 – Enemy of My Enemy
S3E26 – Freedom Fighters

Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Diskussioun héi

Transformers Robots In Disguise – Combiner Force Team Combiner Game

Op Hasbro.com kann een elo een néit Spill spillen. Ët ass Transformers Robots In Disguise – Combiner Force Team Combiner Spill. Ziel vum Spill ass ët sech als Ultra Bee ze kombinéieren an dann géint den Galvatronus ze kämpfen.
Héi sin Étapen fir ze gewannen.

1. Attack the Decepticons and collect Hacking Cells to fill the Hacking Meter.
2. When the Safe Zone is unlocked, make your way into it.
3. All 4 Autobots must reach the Safe Zone.
4. Combine and attack Galvatronus.

Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Diskussioun héi

Transformers Robots In Disguise – Episoden 15, 16 an 17

Héi sin Titelen an den Inhalt vun den Transformers Robots In Disguise Episoden 15, 16 an 17.

Episode 15 – Combine and Conquer: Bee’s new leadership style is put to the test when Motormaster and the Stunticons go after a Meteorite Deflector Dish; the Bee Team is forced to combine and improvise together to take on Menasor.
Episode 16 – Moon Breaker: Optimus Prime arrives to recruit Drift for a special mission, sparking a competition between Sideswipe and Strongarm over who’d be better suited to take Drift’s spot; the Autobots go to the moon to recover a dangerous weapon.
Episode 17 – Exiles: Steeljaw and his pack return and launch an attack on the Scrapyard, forcing the Autobots to abandon their home base; Sideswipe’s fear of abandonment threatens the Bee Team when they face their foes again at the Crown River Dam.

Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Diskussioun héi

Galerie

Transformers Robots in Disguise Kreons Well 2

Diese Galerie enthält 12 Fotos.

Héi sin d’offiziel Biller vun den kommenden Transformers Robots in Disguise Kreons Well 2. An dëser Well sin den Optimus Prime, Bumblebee, Grimlock an den Sideswipe enthaalen. Jiderwereen kënn an dräi verschidden Foarwvariatiounen, déi Armor Up, Blizzard Strike an Night Strike heeschen. Een … Weiterlesen